Bloedbezinkingssnelheid spierreuma

De bloedbezinkingssnelheid (in mm/uur) van de rode bloedcellen of erytrocyten (= BSE) wordt gemeten door centrifugatie van onstolbaar gemaakt bloed.

De bezinkingssnelheid van de erytrocyten in het plasma wordt gemeten door een buisje bloed af te nemen dat onstolbaar is gemaakt. Het bloed wordt opgebracht in een buis met een standaard lengte en diameter. Twee verschillende methodes die veelal gebruikt worden zijn de 200mm buis (Westergren-methode) of 100 mm buis(Wintrobe-methode).

Verlichting van uw pijn?
Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie zorgt voor aanzienlijke vermindering van uw pijn.
KLIK HIER

Meting van de BSE met de Westergrenmethode

Het buisje blijft 1 uur onder trilvrije omstandigheden staan en wordt na 1 uur afgelezen. In dit uur zijn de rode bloedcellen naar beneden gezakt en is een heldere kolom plasma ontstaan. De lengte van deze kolom wordt in millimeter gemeten. De bezinking is verhoogd als deze hoger is dan 15 mm voor mannen en hoger dan 20 bij vrouwen. Tegenwoordig wordt de bezinking na 30 minuten afgelezen en omgerekend naar een uur. De nieuwste methode is de Alifax waarbij de aggregatie van rode bloedcellen gedurende 20 seconden wordt gemeten. Deze resultaten wordt omgerekend naar de Westergren-methode.

De verschillende waarden van de bloedbezinkingssnelheid. Alles wat hiervan afwijkt kan duiden op een bepaalde ziekte. Laat u in ieder geval goed adviseren door uw huisarts.

Normaal-waarden (mm/ bezinksel per uur):
- pasgeborenen (neonaten) …………..0-2,2
- kinderen < 10 jaar…………………….< 3-13
- vrouwen < 50 jaar ……………………< 20
- vrouwen > 50 jaar ………………….. < 30
- mannen < 50 jaar …………………… <15
- mannen > 50 jaar …………………… < 20

De bloedbezinkingssnelheid testbuisjes

Ontstekingen en Bloedbezinkingssnelheid

Het bezinkingsgetal kan door verschillende factoren worden beïnvloed, maar is een vrij goede maat voor de aanwezigheid van ontstekingen in het lichaam. Bij ontstekingen zijn bepaalde eiwitproducten, ook wel acutefase-eiwit genoemd (in het bijzonder fibrinogeen), in het bloed te vinden. Deze zorgen er voor dat de afstoting van de rode bloed cellen vermindert of de aggregatie verhoogd wordt en sneller naar beneden zakken. De BSE zegt echter weinig over de oorzaak van die ontsteking: het kan evengoed om een zere keel gaan, als om spierreuma of een blindedarmontsteking. De bezinking reageert vrij traag op veranderingen in de bloedsamenstelling omdat het een tijdje duurt voordat de ontstekings-gerelateerde eiwitten zijn aangemaakt en ook een tijd duurt voordat deze weer verdwenen zijn (4-6 weken). Een snellere indicatie is in dat opzicht de meting van het C-reactief proteïne (CRP). Toch wordt de BSE test in Nederland per jaar enkele miljoenen keer uitgevoerd omdat het een zeer eenvoudige en goedkope bepaling is.


Ontstekingsremmer Curcumine

Curcumine is afkomstig uit de wortel van de plant curcuma longa. Het staat bekend als een uitstekende ontstekingsremmer en zorgt voor soepele gewrichten. Net daarom worden Curcumine capsules vaak gebruikt door mensen die kampen met reumatische pijn. Meer over Curcumine...